• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 31/28-06-2024 privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare 05-07-2024    - -
HCL 30/28-06-2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 1MW ŞI STAŢIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ŞI/SAU HIBRID PLUG – IN, PRCUM ŞI CONECTAREA LA REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI" satul Carcaliu, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 05-07-2024    - -
HCL 29/20-06-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 25-06-2024    -
HCL 28/20-06-2024 privind aprobarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui P.G. ca urmare a decesului acestuia precum și vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local Carcaliu, județul Tulcea 25-06-2024    - -
HCL 27/31-05-2024 privind aprobarea participării comunei Carcaliu în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014 130963” şi a Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. com. Carcaliu, jud. Tulcea, în vederea implementării proiectului 07-06-2024    -
HCL 26/31-05-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 07-06-2024    -
HCL 25/31-05-2024 privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 07-06-2024    - -
HCL 24/31-05-2024 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2024 07-06-2024    -
HCL 23/26-04-2024 privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare 03-05-2024    - -
HCL 22/26-04-2024 privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 03-05-2024    - -
HCL 21/26-04-2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 03-05-2024    -
HCL 20/26-04-2024 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 03-05-2024    -
HCL 19/26-04-2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Mai 2024 - Iulie 2024 03-05-2024    - -
HCL 18/26-04-2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 03-05-2024    -
HCL 17/27-03-2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea actualizării tarifelor 02-04-2024    - -
HCL 16/27-03-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 02-04-2024    -
HCL 15/27-03-2024 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 02-04-2024    -
HCL 14/27-03-2024 privind menținerea adeziunii Comunei Carcaliu, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) 02-04-2024    - -
HCL 13/27-03-2024 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Carcaliu, judeţul Tulcea nr. 12/29.02.2024 02-04-2024    - -
HCL 12/29-02-2024 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 32 din 25 septembrie 2019 privind aprobarea documentatiei ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, COMUNA CARCALIU, JUDETUL TULCEA" 08-03-2024 Abrogată de hotărârea Nr. 13/2024
-
HCL 11/29-02-2024 privind aprobarea dreptului de superficie, uz şi de servitute de trecere cu titlu gratuit către S.C. Rețele Electrice Dobrogea S.A. pentru suprafaţa de 30 m.p. din imobilul C.F. nr. 31008, pentru suprafaţa de 25 m.p. din imobilul C.F. nr. 31334 si pentru suprafaţa de 62 m.p. din imobilul C.F. nr. 31321 pe durata existentei obiectivului necesară pentru o subtraversare pe imobilul C.F. nr. 31008 si amplasarea a 2 cabine unde se vor depozita echipamente electrice 08-03-2024    -
HCL 10/29-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 08-03-2024    -
HCL 9/29-02-2024 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2023 08-03-2024    -
HCL 8/29-02-2024 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2024 08-03-2024    -
HCL 7/29-02-2024 privind aprobarea Listei cu situatii deosebite pentru care se pot acorda beneficii sociale de la bugetul local al comunei Carcaliu din judetul Tulcea, cu titlul de ajutor de urgenta 08-03-2024    -
HCL 6/09-02-2024 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Carcaliu 16-02-2024    - -
HCL 5/31-01-2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 06-02-2024    -
HCL 4/31-01-2024 privind modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 54 din 29.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu 01 ianuarie 2024 06-02-2024    -
HCL 3/31-01-2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Carcaliu, pentru anul 2023 06-02-2024    - -
HCL 2/31-01-2024 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2024 06-02-2024    -
HCL 1/31-01-2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Februarie 2024 - aprilie 2024 06-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină