• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 30/31-08-2021 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 18/30.04.2004 privind gospodărirea comunei Carcaliu 06-09-2021 -
HCL 29/31-08-2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2021-2022 06-09-2021 -
HCL 28/31-08-2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2021-2022 06-09-2021 -
HCL 27/31-08-2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 06-09-2021
HCL 26/31-08-2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul II al anului 2021 06-09-2021
HCL 25/31-08-2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulcea precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei 06-09-2021 -
HCL 24/30-07-2021 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 09-08-2021
HCL 23/30-07-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2021 - octombrie 2021 09-08-2021 -
HCL 22/30-07-2021 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute cu titlu gratuit către INTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMÂNTULUI, pentru suprafaţa de 60 mp necesară efectuării lucrărilor de consolidare, extindere şi modernizare a staţiei seismice din 09-08-2021 -
HCL 21/30-06-2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2021 06-07-2021
HCL 20/30-06-2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 06-07-2021
HCL 19/30-06-2021 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute cu titlu gratuit către Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România pentru suprafaţa de 373mp în vederea realizării edificiului - monument ,,Crucea Staroveră” situat in T51, P3076/1, din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 06-07-2021 -
HCL 18/30-06-2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea 06-07-2021
HCL 17/15-06-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA 20-06-2021 -
HCL 16/28-05-2021 privind efectuarea de probe la reţeaua de canalizare înainte de realizarea recepţiei la terminarea lucrării, din cadrul obiectivului de investiţii ”Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea” 08-06-2021 -
HCL 15/28-05-2021 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2021 08-06-2021
HCL 14/28-05-2021 privind acordarea unui mandat special d-lui primar, Panfil Gheorghe, reprezentantul U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 08-06-2021 -
HCL 13/23-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 08-05-2021
HCL 12/23-04-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2021 - iulie 2021 08-05-2021 -
HCL 11/31-03-2021 privind desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Carcaliu, pentru anul 2020 10-04-2021 -
HCL 10/31-03-2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2020 10-04-2021
HCL 9/31-03-2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de informații tehnice pentru un imobil situat lânga strada Malaşneanca din comuna Carcaliu, județul Tulcea 10-04-2021
HCL 8/26-02-2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar, Panfil Gheorghe, reprezentantul U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” în scopul acceptării de noi membri 08-03-2021 -
HCL 7/29-01-2021 privind actualizarea nomenclatorului stradal şi a numerelor administrative din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 12-02-2021
HCL 6/29-01-2021 privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare 12-02-2021 -
HCL 5/29-01-2021 privind aprobarea scoaterii din gestiune, în vederea casării, a obiectelor de inventar a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea în valoare de 6440.73 lei 12-02-2021 -
HCL 4/29-01-2021 privind aprobarea înregistrării U.A.T. comuna Carcaliu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ghişeul.ro şi de stabilire a modului în care este suportat comisionul aferent plăţii cu cardul conform prevederii art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 şi a H.G. nr. 1070 din 11 decembrie 2013 12-02-2021 -
HCL 3/29-01-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2021 - aprilie 2021 12-02-2021 -
HCL 2/29-01-2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2021 12-02-2021
HCL 1/29-01-2021 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2021 – 2022 12-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină