• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 43/29-07-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 12-08-2022    -
HCL 42/29-07-2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor (Strategia de Tarifare) 12-08-2022    -
HCL 41/29-07-2022 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA 12-08-2022    -
HCL 40/29-07-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2022 - octombrie 2022 12-08-2022    - -
HCL 39/29-07-2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea" 12-08-2022    -
HCL 38/29-07-2022 privind aprobarea raporturilor de evaluare pentru terenurile concesionate apartinând domeniului privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulcea şi vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune, prin negociere directă 12-08-2022    - -
HCL 37/29-07-2022 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Carcaliu, județul Tulcea 12-08-2022    -
HCL 36/29-06-2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea ajustării preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare 12-07-2022    - -
HCL 35/29-06-2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“ 12-07-2022    -
HCL 34/29-06-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare si extindere sediu primarie in localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea'' 12-07-2022    - -
HCL 33/29-06-2022 privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Carcaliu, judetul Tulcea 12-07-2022    -
HCL 32/29-06-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 12-07-2022    -
HCL 31/29-06-2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2022 12-07-2022    -
HCL 30/29-06-2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafata de 59.778 mp, situat în T18, A 54, înscris în cartea funciară nr. 30171 a comunei Carcaliu precum şi însuşirea raportului de evaluare 12-07-2022    -
HCL 29/29-06-2022 privind modificarea H.C.L. nr. 30/30.06.2017 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice care se desfasoara pe raza administrativ – teritoriala a comunei Carcaliu, judetul Tulcea 12-07-2022    - -
HCL 28/29-06-2022 privind aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Carcaliu pentru perioada 2021-2030 12-07-2022    -
HCL 27/31-05-2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea" 07-06-2022    -
HCL 26/31-05-2022 privind însușirea Acordului de cooperare pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” 07-06-2022    -
HCL 25/31-05-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, in sat Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 24/31-05-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare si extindere sediu primarie in localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea 07-06-2022    - -
HCL 23/31-05-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 07-06-2022    -
HCL 22/31-05-2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea 07-06-2022    -
HCL 21/23-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 30-05-2022    -
HCL 20/29-04-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, in sat Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea'' 07-05-2022    - -
HCL 19/29-04-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare si extindere sediu primarie in localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea'' 07-05-2022    - -
HCL 18/29-04-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 07-05-2022    -
HCL 17/29-04-2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din administrația publică a unitatii administrativ-teritoriale Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2022 07-05-2022    -
HCL 16/29-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 - iulie 2022 07-05-2022    - -
HCL 15/29-04-2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea ajustării preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare 07-05-2022    - -
HCL 14/21-04-2022 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie „ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA” 30-04-2022    -
HCL 13/31-03-2022 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani de zile, a spațiului aparținând UAT Carcaliu în suprafață de 175,61 mp. din imobilul (Dispensar Uman) situat în loc. Carcaliu, strada Dispensarului, nr. 10, comuna Carcaliu, județul Tulcea 08-04-2022    - -
HCL 12/31-03-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general delegat al comunei Carcaliu, pentru anul 2021 08-04-2022    - -
HCL 11/31-03-2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2021 08-04-2022    -
HCL 10/31-03-2022 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2022 08-04-2022    -
HCL 9/24-02-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 28-02-2022    -
HCL 8/17-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 27-02-2022    -
HCL 7/17-02-2022 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor si a serviciilor de consultanta pentru obiectivul de investitii ,,DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA CARCALIU, JUDETUL TULCEA'' 27-02-2022    - -
HCL 6/10-02-2022 privind modificarea H.C.L. nr. 32/22.10.2021 14-02-2022    - -
HCL 5/28-01-2022 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Carcaliu, judetul Tulcea” 07-02-2022    - -
HCL 4/28-01-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea pentru perioada 2021-2027 07-02-2022    -
HCL 3/28-01-2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2022 07-02-2022    -
HCL 2/28-01-2022 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2022 – 2023 07-02-2022    - -
HCL 1/28-01-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2022 - aprilie 2022 07-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local