• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 20/28-04-2023 privind modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Carcaliu nr. 4/30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.04.2023 06-05-2023    -
HCL 19/25-04-2023 privind menținerea participării Comunei CARCALIU la Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului-Dunărea Veche 01-05-2023    - -
HCL 18/25-04-2023 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul concesionat situat în T 18, P 61/4, 61/5, NC 33400, aparținând domeniului privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulcea şi vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune, prin negociere directă 01-05-2023    -
HCL 17/25-04-2023 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de informații tehnice pentru un imobil situat lângă strada Malaşneanca din comuna Carcaliu, județul Tulcea 01-05-2023    -
HCL 16/25-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2023 – iulie 2023 01-05-2023    - -
HCL 15/25-04-2023 privind aprobarea înscrierii UAT Carcaliu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 01-05-2023    - -
HCL 14/31-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea - Școala Gimnaziala Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investiția 9 și Reforma 6-Investiția 11 09-04-2023    -
HCL 13/31-03-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 09-04-2023    -
HCL 12/31-03-2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2022 09-04-2023    -
HCL 11/28-02-2023 privind înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 05-03-2023    - -
HCL 10/28-02-2023 acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare 05-03-2023    - -
HCL 9/28-02-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 05-03-2023    -
HCL 8/28-02-2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea aderării de noi membri la Asociatia Intercomunitara 05-03-2023    - -
HCL 7/28-02-2023 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2023 05-03-2023    -
HCL 6/30-01-2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general delegat al comunei Carcaliu, pentru anul 2022 05-02-2023    - -
HCL 5/30-01-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 05-02-2023    -
HCL 4/30-01-2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 05-02-2023    -
HCL 3/30-01-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2023 05-02-2023    -
HCL 2/30-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2023 - aprilie 2023 05-02-2023    - -
HCL 1/30-01-2023 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2023 – 2024 05-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină