• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 7/29-01-2021 privind actualizarea nomenclatorului stradal şi a numerelor administrative din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 12-02-2021
HCL 6/29-01-2021 privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare 12-02-2021 -
HCL 5/29-01-2021 privind aprobarea scoaterii din gestiune, în vederea casării, a obiectelor de inventar a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea în valoare de 6440.73 lei 12-02-2021 -
HCL 4/29-01-2021 privind aprobarea înregistrării U.A.T. comuna Carcaliu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ghişeul.ro şi de stabilire a modului în care este suportat comisionul aferent plăţii cu cardul conform prevederii art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 şi a H.G. nr. 1070 din 11 decembrie 2013 12-02-2021 -
HCL 3/29-01-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2021 - aprilie 2021 12-02-2021 -
HCL 2/29-01-2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2021 12-02-2021
HCL 1/29-01-2021 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2021 – 2022 12-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină