• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 14/29-05-2020 privind înregistrarea Comunei Carcaliu în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar la plata online 09-06-2020 -
HCL 13/29-05-2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin 09-06-2020 -
HCL 12/29-05-2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Reabilitare şi modernizare dispensar, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea” 09-06-2020 -
HCL 11/29-05-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE" în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 09-06-2020 -
HCL 10/29-05-2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din administrația publică a unității administrativ-teritoriale Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2020 09-06-2020
HCL 9/29-05-2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2020 09-06-2020
HCL 8/29-05-2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 09-06-2020
HCL 7/29-05-2020 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Carcaliu pentru perioada mai-iulie 2020 09-06-2020 -
HCL 6/19-02-2020 privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Carcaliu nr. 44 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 28-02-2020 -
HCL 5/19-02-2020 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2020 28-02-2020
HCL 4/19-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 28-02-2020
HCL 3/29-01-2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2019 14-02-2020
HCL 2/29-01-2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2020 14-02-2020
HCL 1/29-01-2020 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2020-2021 14-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină