Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDREI OLGA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
2 ANTONOV NATASA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
3 ANTONOV NICOLAE referent, ½ normă (4 ore/zi) superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
4 BELOTO ROBERTO-ILIO secretar general al comunei secretar general al comunei da
5 BUCUR ADRIAN-GEORGE consilier achiziții publice superior Compartiment compartiment achiziții publice da
6 CARAPANCEA LUMINIȚA referent principal Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar da
7 CAVA CLAUDIA-MARIANA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
8 CHIRILĂ LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
9 COZMA ALINA referent principal Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară da
10 DEMENTEI MIHAELA guard Compartiment compartiment deservire -
11 DIRIVENCO MARUSEA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
12 DUŢU ELISABETA bibliotecar Compartiment biblioteca publică comunală și arhiva -
13 EVSEI NANAȘA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
14 FLOR VASILE casier Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale -
15 FLOR ALEXANDRINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
16 HERȚA MĂDĂLINA-MIRELA inspector principal Compartiment compartiment resurse umane da
17 IVAN CORINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
18 LAVRENTE DUNEA inspector principal Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
19 LIPAT USTINIA referent superior Compartiment compartiment stare civilă da
20 MACAR FETINIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
21 MINCĂ MARINELA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
22 MOCĂNIȚĂ ATENA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
23 NICOLAE ANDREI muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
24 PASCALE-ȘTEFAN ZINA -
25 PAVEL VASILE șef serviciu Serviciu financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice, resurse umane, relații cu publicul și administrativ da
26 ȘERBAN ADRIAN-CONSTANTIN asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
27 SILVESTRU ILIE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
28 SIMION NICOLAE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
29 SOLDAT MARIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -