Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDREI OLGA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
2 ANTIP MAXIM muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
3 ANTONOV NICOLAE referent superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
4 ANTONOV NATASA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
5 BELOTO ROBERTO-ILIO secretar general al comunei secretar general al comunei da
6 BUCUR ADRIAN-GEORGE consilier personal Compartiment consilier personal -
7 CARAPANCEA LUMINIȚA referent principal Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar da
8 CAVA CLAUDIA-MARIANA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
9 CHIRILĂ LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
10 COZMA ALINA referent principal Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară da
11 DEMENTEI MIHAELA guard Compartiment compartiment deservire -
12 DIRIVENCO MARUSEA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
13 DUŢU ELISABETA bibliotecar Birou biblioteca publică comunală și arhiva -
14 EVSEI NANAȘA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
15 FLOR ALEXANDRINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
16 FLOR VASILE casier Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale -
17 HERȚA MĂDĂLINA-MIRELA inspector principal Compartiment compartiment resurse umane da
18 IVAN CORINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
19 LAVRENTE DUNEA inspector principal Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
20 LIPAT USTINIA referent superior Compartiment compartiment stare civilă da
21 MACAR FETINIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
22 MINCĂ MARINELA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
23 MOCĂNIȚĂ ATENA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
24 NICOLAE ANDREI muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
25 PAVEL VASILE șef birou Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane da
26 SILVESTRU ILIE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
27 SIMION NICOLAE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
28 SOLDAT MARIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -