Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDREI OLGA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
2 ANTIP MAXIM muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
3 ANTONOV NICOLAE referent superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
4 BELOTO ROBERTO-ILIO consilier achiziții publice asistent Compartiment compartiment achiziții publice da
5 BUCUR ADRIAN-GEORGE consilier personal Compartiment consilier personal -
6 CARAPANCEA LUMINIȚA referent asistent Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar da
7 CAVA CLAUDIA-MARIANA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
8 CHIRILĂ LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
9 COZMA ALINA referent asistent Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară da
10 DEMENTEI MIHAELA guard Compartiment compartiment deservire -
11 DIRIVENCO MARUSEA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
12 DUŢU ELISABETA bibliotecar Birou biblioteca publică comunală și arhiva -
13 EVSEI NANAȘA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
14 FLOR VASILE casier Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale -
15 FLOR ALEXANDRINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
16 IVAN CORINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
17 LAVRENTE DUNEA inspector asistent Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
18 LIPAT USTINIA referent superior Compartiment compartiment stare civilă da
19 LOVIN ANA inspector superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
20 MASALSCHI ERMALAI paznic Compartiment compartiment deservire -
21 MINCĂ MARINELA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
22 MOCĂNIȚĂ ATENA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
23 PAVEL IVAN muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
24 PAVEL VASILE șef birou Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane da
25 SAMAILOV PAVLINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
26 SILVESTRU ILIE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
27 SINCA LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
28 SOLDAT MARIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
29 VASILE FEDOSIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
30 VORTOLOMEI NASTASIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -