Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDREI OLGA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
2 ANTIP MAXIM muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
3 ANTONOV NICOLAE referent superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
4 BELOTO ROBERTO-ILIO consilier achiziții publice asistent Compartiment compartiment achiziții publice da
5 BUCUR ADRIAN-GEORGE consilier personal Compartiment consilier personal -
6 BULGARU JENICA-CLAUDIA secretar general secretar general da
7 CARAPANCEA LUMINIȚA referent asistent Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar da
8 CAVA CLAUDIA-MARIANA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
9 CHIRILĂ LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
10 COZMA FENEA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
11 COZMA ALINA referent asistent Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară da
12 DEMENTEI MIHAELA guard Compartiment compartiment deservire -
13 DIRIVENCO MARUSEA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
14 DUŢU ELISABETA bibliotecar Birou biblioteca publică comunală și arhiva -
15 EVSEI NANAȘA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
16 FLOR ALEXANDRINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
17 FLOR VASILE casier Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale -
18 LIPAT USTINIA referent superior Compartiment compartiment stare civilă da
19 LOVIN ANA inspector superior Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale da
20 MASALSCHI ERMALAI paznic Compartiment compartiment deservire -
21 MINCĂ MARINELA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
22 MOCĂNIȚĂ ATENA asistent medical comunitar Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar -
23 PASCALE-ȘTEFAN ZINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
24 PAVEL VASILE șef birou Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane da
25 PAVEL IVAN muncitor calificat Compartiment compartiment deservire -
26 SAMAILOV PAVLINA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
27 SILVESTRU ILIE asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
28 SINCA LENUȚA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
29 SOLDAT MARIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -
30 VASILE FEDOSIA asistent personal Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali -