Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ - licitaţie concesiune teren în data de 30-09-2022
Concesiune teren  aparținând domeniului privat al Comunei Carcaliu, în suprafață de 59.778 mp, situat comuna Carcaliu, în T18, A 54,  nr. cadastral  30171, înscris în cartea funciară nr. 30171. Concesionarea se face conform din O.U.G nr. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/29.06.2022 în vederea montarii strict de panouri solare


anunt - licitatie.doc  (37,50 KB)  data: 31-08-2022   utilizator: 1  

 
Oferte şi liste preemptori - Vânzări terenuri extravilane în UAT Carcaliu:
 
se caută oferte...