>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CARCALIU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
12 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul compartiment stare civilă
pe(1,0)
 
Biroul financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
pc(1,0)
 
Biroul biblioteca publică comunală și arhiva
cc(1,0)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment asistență socială si autoritate tutelară
pe(0,1)
 
Compartimentul compartiment achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
pe(0,1)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment registrul agricol si fond funciar
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment financiar contabil și execuție bugetară
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment deservire
ce(4,0)
 
           
      
             
           
Compartimentul compartiment asistență socială - asistenți personali
ce(12,4)
 
Compartimentul compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0) ce(1,0)
             
                         
             
                       
Compartimentul compartiment resurse umane
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul compartiment sănătate - asistent medical comunitar
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-08-04): Anexa 1 la HCL 10/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 2, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 3)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 20, vacante 4)
 
TOTAL  posturi:  38 (ocupate 31, vacante 7)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CARCALIU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 1 la HCL 45/2021
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     PANFIL GHEORGHE    
2 viceprimar                     DONEA VERONICA    
Secretar general
3       secretar general   S         vacant    
4       funcționar cu atribuții de secretar I principal S         BELOTO ROBERTO-ILIO 2  
Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
5       șef birou S PAVEL VASILE  
Compartiment compartiment achiziții publice
6       consilier achiziții publice I principal S vacant    
Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară
7       referent III principal M COZMA ALINA 3  
Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
8       referent III superior M ANTONOV NICOLAE 5  
9       casier M FLOR VASILE 2  
10       inspector I superior S vacant    
Compartiment compartiment resurse umane
11       inspector I principal S HERȚA MĂDĂLINA-MIRELA 2  
Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar
12       asistent medical comunitar M CAVA CLAUDIA-MARIANA 4  
13       asistent medical comunitar M MOCĂNIȚĂ ATENA 4  
Compartiment consilier personal
14       consilier personal 1a S BUCUR ADRIAN-GEORGE 3  
Birou biblioteca publică comunală și arhiva
15       bibliotecar 2 M DUŢU ELISABETA 4  
Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
16       inspector I asistent S LAVRENTE DUNEA 2  
Compartiment compartiment deservire
17       muncitor calificat 1 M ANTIP MAXIM 5  
18       muncitor calificat 2 G NICOLAE ANDREI 2  
19       guard 1 M DEMENTEI MIHAELA 2  
20       paznic 1 G vacant    
Compartiment compartiment stare civilă
21       referent III superior M LIPAT USTINIA 5  
Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară
22       referent III debutant M vacant    
Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar
23       referent III principal M CARAPANCEA LUMINIȚA 5  
Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali
24       asistent personal G IVAN CORINA  
25       asistent personal G ANDREI OLGA 2  
26       asistent personal G DIRIVENCO MARUSEA 2  
27       asistent personal G EVSEI NANAȘA 2  
28       asistent personal G FLOR ALEXANDRINA 2  
29       asistent personal G MINCĂ MARINELA 2  
30       asistent personal G SILVESTRU ILIE 2  
31       asistent personal G SIMION NICOLAE 2  
32       asistent personal G CHIRILĂ LENUȚA 3  
33       asistent personal G SOLDAT MARIA 4  
34       asistent personal G VASILE FEDOSIA 5  
35       asistent personal G vacant    
36       asistent personal G vacant    
37       asistent personal G vacant    
38       asistent personal G vacant    
39       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 12
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 3
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 25
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 24
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 18
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 39
PANFIL GHEORGHE
primar

      LS