>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CARCALIU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
12 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul compartiment stare civilă
pe(1,0)
 
Biroul financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
pc(1,0)
 
Biroul biblioteca publică comunală și arhiva
cc(1,0)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment asistență socială si autoritate tutelară
pe(0,1)
 
Compartimentul compartiment achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
pe(0,1)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment registrul agricol si fond funciar
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment financiar contabil și execuție bugetară
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment deservire
ce(4,0)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment asistență socială - asistenți personali
ce(9,2)
 
Compartimentul compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0) ce(1,0)
 
Compartimentul consilier personal
ce(1,0)
 
                         
             
                       
Compartimentul compartiment resurse umane
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul compartiment sănătate - asistent medical comunitar
ce(2,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 37/2019
Notă:
Postul de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0 din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului este temporar vacant - concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 2, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 2)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 17, vacante 2)
 
TOTAL  posturi:  33 (ocupate 29, vacante 4)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CARCALIU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 37/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     PANFIL GHEORGHE    
2 viceprimar                     PANAIT GRIGORE    
Secretar general
3       secretar general   S         BULGARU JENICA-CLAUDIA  
Birou financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
4       șef birou S PAVEL VASILE  
Compartiment compartiment achiziții publice
5       consilier achiziții publice I asistent S BELOTO ROBERTO-ILIO 1  
Compartiment compartiment financiar contabil și execuție bugetară
6       referent III asistent M COZMA ALINA 2  
Compartiment compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
7       inspector I superior S LOVIN ANA 5  
8       referent III superior M ANTONOV NICOLAE 5  
9       casier M FLOR VASILE 1  
Compartiment compartiment resurse umane
10       inspector I principal S HERȚA MĂDĂLINA-MIRELA 1  
Compartiment compartiment sănătate - asistent medical comunitar
11       asistent medical comunitar M CAVA CLAUDIA-MARIANA 4  
12       asistent medical comunitar M MOCĂNIȚĂ ATENA 3  
Birou biblioteca publică comunală și arhiva
13       bibliotecar 2 M DUŢU ELISABETA 3  
Compartiment compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
14       inspector I asistent S vacant    
Compartiment compartiment deservire
15       guard 1 G DEMENTEI MIHAELA  
16       paznic 1 G MASALSCHI ERMALAI 5  
17       muncitor calificat 2 G PAVEL IVAN 5  
18       muncitor calificat 1 M ANTIP MAXIM 5  
Compartiment consilier personal
19       consilier personal 1a S BUCUR ADRIAN-GEORGE 3  
Compartiment compartiment stare civilă
20       referent III superior M LIPAT USTINIA 5  
Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară
21       referent III debutant M vacant    
Compartiment compartiment registrul agricol si fond funciar
22       referent III asistent M CARAPANCEA LUMINIȚA 5  
Compartiment compartiment asistență socială - asistenți personali
23       asistent personal G COZMA FENEA  
24       asistent personal G EVSEI NANAȘA  
25       asistent personal G ANDREI OLGA 1  
26       asistent personal G PASCALE-ȘTEFAN ZINA 1  
27       asistent personal G FLOR ALEXANDRINA 2  
28       asistent personal G SILVESTRU ILIE 2  
29       asistent personal G CHIRILĂ LENUȚA 3  
30       asistent personal G SOLDAT MARIA 4  
31       asistent personal G VASILE FEDOSIA 5  
32       asistent personal G vacant    
33       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 20
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 19
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 13
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 33
Notă:
Postul de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0 din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului este temporar vacant - concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.
PANFIL GHEORGHE
primar

      LS