>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CARCALIU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
12 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul compartiment stare civilă
pe(1,0)
 
Biroul financiar contabil si execuție bugetară, impozite, taxe și alte venituri locale, achiziții publice și resurse umane
pc(1,0)
 
Biroul biblioteca publică comunală și arhiva
cc(1,0)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment asistență socială si autoritate tutelară
pe(0,1)
 
Compartimentul compartiment achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
pe(0,1)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul compartiment registrul agricol si fond funciar
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment financiar contabil și execuție bugetară
pe(1,0)
 
Compartimentul compartiment deservire
ce(4,0)
 
           
      
             
           
Compartimentul compartiment asistență socială - asistenți personali
ce(12,4)
 
Compartimentul compartiment impozite, taxe și alte venituri locale
pe(2,0) ce(1,0)
             
                         
             
                       
Compartimentul compartiment resurse umane
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul compartiment sănătate - asistent medical comunitar
ce(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-08-04): Anexa 1 la HCL 10/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 2, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 3)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 20, vacante 4)
 
TOTAL  posturi:  38 (ocupate 31, vacante 7)
Stat de funcţii
>>> Organigrama