• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
15 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 da 2024-03-11  
14 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
13 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
12 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind menținerea adeziunii Comunei Carcaliu, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) - -   - -
11 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local Carcaliu, judeţul Tulcea nr. 12/29.02.2024 - -   - -
10 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
9 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2023 - -   - -
8 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2024 - -   - -
7 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Listei cu situatii deosebite pentru care se pot acorda beneficii sociale de la bugetul local al comunei Carcaliu din judetul Tulcea, cu titlul de ajutor de urgenta - -   - -
6 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Carcaliu - -   - -
5 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
4 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 54 din 29.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu 01 ianuarie 2024 - -   - -
3 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Carcaliu, pentru anul 2023 - -   - -
2 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2024 - -   - -
1 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Februarie 2024 - aprilie 2024 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină