• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
35 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
34 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor (Strategia de Tarifare) - -   - -
33 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
32 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2022 - octombrie 2022 - -   - -
31 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Carcaliu, Județul Tulcea" - -   - -
30 01-07-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea regulamentului referitor la procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
29 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea raporturilor de evaluare pentru terenurile concesionate apartinând domeniului privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulcea şi vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune, prin negociere directă - -   - -
28 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Carcaliu, județul Tulcea da 2022-06-02  
27 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
26 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
25 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2022 - -   - -
24 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafata de 59.778 mp, situat în T18, A 54, înscris în cartea funciară nr. 30171 a comunei Carcaliu precum şi însuşirea raportului de evaluare - -   - -
23 02-06-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind modificarea H.C.L. nr. 30/30.06.2017 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice care se desfasoara pe raza administrativ – teritoriala a comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
22 23-05-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Carcaliu pentru perioada 2021-2030 - -   - -
21 23-05-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) - -   - -
20 02-05-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, in sat Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea'' - -   - -
19 02-05-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare si extindere sediu primarie in localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea'' - -   - -
18 02-05-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
17 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea da 2022-04-01  
16 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului de investiţie „ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA” - -   - -
15 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafata de 59.778 mp, situat în T18, A 54, înscris în cartea funciară nr. 30171 a comunei Carcaliu precum şi însuşirea raportului de evaluare da 2022-04-01  
14 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
13 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din administrația publică a unitatii administrativ-teritoriale Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2022 - -   - -
12 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 - iulie 2022 - -   - -
11 01-04-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea ajustării preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare - -   - -
10 01-03-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general delegat al comunei Carcaliu, pentru anul 2021 - -   - -
9 01-03-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2021 - -   - -
8 01-03-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2022 - -   - -
7 18-02-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
6 01-02-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; Nr. 6/01.02.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 32/22.10.2021 - -   - -
5 01-02-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
4 01-02-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor si a serviciilor de consultanta pentru obiectivul de investitii ,,DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA CARCALIU, JUDETUL TULCEA'' - -   - -
3 14-01-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Carcaliu, judetul Tulcea” - -   - -
2 14-01-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2022 - -   - -
1 14-01-2022 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2022 - aprilie 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local