• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
38 21-12-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
37 03-12-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
36 03-12-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2021 - -   - -
35 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Acordului de Parteneriat de asociere a comunelor U.A.T. COMUNA CARCALIU, U.A.T. COMUNA PECENEAGA ȘI U.A.T. COMUNA TURCOAIA în cadrul proiectului ˮÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE PENTRU U.A.T. COMUNA CARCALIU, U.A.T. COMUNA PECENEAGA ȘI U.A.T. COMUNA TURCOAIAˮ - -   - -
34 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului “ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE PENTRU U.A.T. COMUNA CARCALIU, U.A.T. COMUNA PECENEAGA ȘI U.A.T. COMUNA TURCOAIA - -   - -
33 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
32 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2020-2021, la nivelul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
31 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea începand cu anul 2020 - -   - -
30 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul III al anului 2020 - -   - -
29 17-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2021 – 2022 - -   - -
28 02-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
27 02-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
26 02-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
25 02-11-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 - -   - -
24 24-08-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
23 17-08-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul II al anului 2020 - -   - -
22 07-08-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2020-2021 - -   - -
21 07-08-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2020-2021 - -   - -
20 20-07-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
19 20-07-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
18 16-07-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Carcaliu pentru perioada august-octombrie 2020 - -   - -
17 22-06-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însușirea și aprobarea documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul-strada Morii, înscris în C.F. nr. 31012 din comuna Carcaliu, județul Tulcea - -   - -
16 17-06-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea - -   - -
15 16-06-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea da 2020-06-16  
14 27-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind înregistrarea Comunei Carcaliu în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar la plata online - -   - -
13 26-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin - -   - -
12 12-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Reabilitare şi modernizare dispensar, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea” - -   - -
11 12-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE" în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
10 08-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din administrația publică a unității administrativ-teritoriale Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2020 - -   - -
9 08-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2020 - -   - -
8 08-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
7 08-05-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Carcaliu pentru perioada mai-iulie 2020 - -   - -
6 12-02-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
5 10-02-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Carcaliu nr. 44 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 - -   - -
4 10-02-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2020 - -   - -
3 22-01-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2019 - -   - -
2 22-01-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării, a mijlocului fix, pompă Grundfos SP17, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, nr. inventar 202, cu o valoare de inventar de 18.841,18 lei - -   - -
1 09-01-2020 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină