• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
26 25-06-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 1MW ŞI STAŢIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ŞI/SAU HIBRID PLUG – IN, PRCUM ŞI CONECTAREA LA REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI" satul Carcaliu, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
25 07-06-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
24 07-06-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui P.G. ca urmare a decesului acestuia precum și vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local Carcaliu, județul Tulcea - -   - -
23 21-05-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
22 07-05-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
21 07-05-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2024 - -   - -
20 01-04-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare - -   - -
19 01-04-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate - -   - -
18 01-04-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
17 01-04-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
16 01-04-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Mai 2024 - Iulie 2024 - -   - -
15 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 da 2024-03-11  
14 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
13 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Carcaliu, judetul Tulcea - -   - -
12 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind menținerea adeziunii Comunei Carcaliu, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) - -   - -
11 11-03-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local Carcaliu, judeţul Tulcea nr. 12/29.02.2024 - -   - -
10 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
9 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2023 - -   - -
8 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2024 - -   - -
7 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Listei cu situatii deosebite pentru care se pot acorda beneficii sociale de la bugetul local al comunei Carcaliu din judetul Tulcea, cu titlul de ajutor de urgenta - -   - -
6 06-02-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Carcaliu - -   - -
5 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
4 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 54 din 29.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu 01 ianuarie 2024 - -   - -
3 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Carcaliu, pentru anul 2023 - -   - -
2 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2024 - -   - -
1 05-01-2024 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Februarie 2024 - aprilie 2024 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină