• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
16 09-06-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
15 04-06-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
14 14-05-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2021 - -   - -
13 14-05-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
12 14-05-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea - -   - -
11 14-05-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special d-lui primar, Panfil Gheorghe, reprezentantul U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - -   - -
10 09-04-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 - -   - -
9 09-04-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2021 - iulie 2021 - -   - -
8 17-03-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2020 - -   - -
7 17-03-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de informații tehnice pentru un imobil situat lânga strada Malaşneanca din comuna Carcaliu, județul Tulcea - -   - -
6 12-02-2021 DONEA VERONICA, Viceprimar; privind acordarea unui mandat special domnului primar, Panfil Gheorghe, reprezentantul U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” în scopul acceptării de noi membri - -   - -
5 15-01-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare - -   - -
4 15-01-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea scoaterii din gestiune, în vederea casării, a obiectelor de inventar a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea în valoare de 6440.73 lei - -   - -
3 15-01-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea înregistrării U.A.T. comuna Carcaliu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi de stabilire a modului în care este suportat comisionul aferent plăţii cu cardul conform prevederii art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 şi a H.G. nr. 1070 din 11 decembrie 2013 - -   - -
2 15-01-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2021 - aprilie 2021 - -   - -
1 15-01-2021 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2021 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină