• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
42 29-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
41 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu 01 ianuarie 2024 - -   - -
40 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023 - -   - -
39 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; pentru aprobarea Regulamentului privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Carcaliu, județul Tulcea și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea - -   - -
38 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
37 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul III al anului 2023 - -   - -
36 02-11-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru vehicule grele in anul fiscal 2024 - -   - -
35 02-10-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica ,,cu plic inchis″ a terenului în suprafata de 59.778 mp, situat în T18, A 54, înscris în cartea funciară nr. 30171 a comunei Carcaliu din judetul Tulcea precum şi însuşirea raportului de evaluare - -   - -
34 02-10-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate - -   - -
33 02-10-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţilor Departamentului Administrativ - -   - -
32 02-10-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2023 –ianuarie 2024 - -   - -
31 02-10-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
30 01-09-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
29 01-09-2023 BĂRBIERU MIHAI, Consilier; PANFIL GHEORGHE, Primar;... privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2023-2024, la nivelul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea - -   - -
28 01-08-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Carcaliu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2023- 2024 - -   - -
27 01-08-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2023 - 2024 - -   - -
26 01-08-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul II al anului 2023 - -   - -
25 01-08-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
24 01-08-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind închirierea prin licitație publică ,,cu plic închis″ a suprafeței de 97,1028 ha teren arabil din izlazul comunal ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea da 2023-08-01  
23 03-07-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2023 - octombrie 2023 - -   - -
22 06-06-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea da 2023-06-06  
21 06-06-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
20 06-06-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2023 - -   - -
19 01-06-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulceaprecum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei - -   - -
18 06-06-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Carcaliu, în vederea aprobării proiectelor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în baza prevederilor art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei - -   - -
17 02-05-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, județul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
16 02-05-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, înscris în CF nr.33400, tarlaua 18, parcela 61/4,61/5 în favoarea numitei Dănilă Daria - -   - -
15 25-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Carcaliu nr. 4/30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.04.2023 - -   - -
14 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2023 – iulie 2023 - -   - -
13 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea înscrierii UAT Carcaliu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - -   - -
12 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 - -   - -
11 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea - Școala Gimnaziala Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investiția 9 și Reforma 6-Investiția 11 - -   - -
10 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
9 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2022 - -   - -
8 14-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare - -   - -
7 07-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
6 07-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea aderarii de noi membrii la Asociatia Intercomunitara - -   - -
5 03-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
4 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
3 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 - -   - -
2 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2023 - -   - -
1 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2023 - aprilie 2023 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină