• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Carcaliu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
17 02-05-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, județul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
16 02-05-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, înscris în CF nr.33400, tarlaua 18, parcela 61/4,61/5 în favoarea numitei Dănilă Daria - -   - -
15 25-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Carcaliu nr. 4/30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.04.2023 - -   - -
14 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2023 – iulie 2023 - -   - -
13 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea înscrierii UAT Carcaliu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - -   - -
12 04-04-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 - -   - -
11 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea - Școala Gimnaziala Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investiția 9 și Reforma 6-Investiția 11 - -   - -
10 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
9 01-03-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2022 - -   - -
8 14-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare - -   - -
7 07-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
6 07-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea aderarii de noi membrii la Asociatia Intercomunitara - -   - -
5 03-02-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
4 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
3 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 - -   - -
2 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2023 - -   - -
1 03-01-2023 PANFIL GHEORGHE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2023 - aprilie 2023 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină